Hot Product

Last updated: Sep 13, 2016  |  72 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Hot Productร้านขายยา เอี๊ยะแซ... เป็นร้านขายยาจีนสมุนไพร ย่านตลาดน้อย ที่เรื่องลือ มา เกือบ 100 ปี ตั้งแต่ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยทางบรรพบุรุษเจ้าของร้าน ได้นำวิชาการรักษาโรคต่างๆในแบบแผนโบราณ จากประเทศจีน และมาตั้งรกรากในประเทศไทย และได้ทำการเปิดร้านขายยาจีน พร้อมการรักษา ตามแบบฉบับของซินแส ของประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นการ แมะ (จับชีพจร), การดูลิ้น และอีกหลากหลายวิธี เพื่อวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ...และปรัชญาที่สำคัญของทางร้านคือ การรักษาอย่างมีคุณธรรม ทั้งด้านจรรยาบรรณและราคา 

Powered by MakeWebEasy.com